HeartsWar จีบ NPC มาเป็นทหาร เพื่อปลดล็อคบัฟเชียร์

HeartsWar Mobile เปิดผนึกสงคราม MMORPG เต็มรูปแบบ จาก PlayPark.com การจีบ NPC ในเมือง เพื่อนำมาเป็น “ทหารรับจ้าง” ออกผจญภัยร่วมกัน แต่ละตัวมีข้อดีที่หลากหลาย เช่น บัพเชียร์ เหมาะสำ Read More